Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη, Β ́ Περιόδου 2019, στη περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων

      Comments Off on Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη, Β ́ Περιόδου 2019, στη περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων

Προκήρυξη Εξετάσεων 2ης Περιόδου του 2019 με τημορφή ερωτηματολογίων πολλαπλών επιλογών (ηλεκτρονικών εξετάσεων), για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Κατηγορίας 1 & Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου στη περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής ΕνότηταςΠειραιά και Νήσων για τη Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 , με ώρα έναρξης 10:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά στην έδρα της Διεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά & Νήσων ,εφόσον η
διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους/έδρα τους εντάσσεται στη περιοχή ευθύνης
της ως άνω Διεύθυνσης, μέχρι τη Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην έδρα της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά & Νήσων, εφόσον η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους / έδρα τους εντάσσεται στη περιοχή ευθύνης της ως άνω Διεύθυνσης, μέχρι τη Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019.

ΠΗΓΗ patt.gov.gr