Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης Μελών Χειρίζεται όλα τα θέματα εκπαίδευσης των υποψηφίων ραδιοερασιτεχνών καθώς και της επιμόρφωσης των αδειούχων μελών. Σε συνεργασία με την επιτροπή δημοσίων και διεθνών σχέσεων αναλαμβάνει την διενέργεια διαλέξεων προς μέλη και μη του Σωματείου. Χειρίζεται θέματα που έχουν σχέση με την δημιουργία και λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης. Φροντίζει για την συγγραφή και την έκδοση εγχειριδίων και φυλλαδίων που κρίνονται απαραίτητα για την επιμόρφωση και την ενημέρωση των μελών του Σωματείου.

Ντόουσον Αλβέρτος SV1HX

Κράλογλου Κωνσταντίνος SW1JRM