Διαγωνισμών και Βραβείων

Η Επιτροπή Διαγωνισμών και Βραβείων Προτείνει στο Δ.Σ. για έγκριση διαγωνισμούς, αναλαμβάνει την σύνταξη των κανονισμών διεξαγωγής τους, παρακολουθεί την διεξαγωγή των διαγωνισμών αυτών, ελέγχει τους διαγωνιζόμενους, αξιολογεί τα αποτελέσματα και τα παρουσιάζει στο Δ.Σ. για επικύρωση.

Οργανώνει την συμμετοχή του Σωματείου σε διαγωνισμούς ξένων ενώσεων. Χειρίζεται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την έκδοση και απονομή των βραβείων του Σωματείου.

Εφορος :  Μωραϊτης  Κωνσταντίνος  SV1GSU