Διαυλοποίηση 145 MHz/IARU

κατεβάστε το αρχείο από εδώ