Κώδικας Morse

Ο Samuel F. Morse (1791-1872), δημιουργός του ομώνυμου κώδικα, ξεκίνησε ως ζωγράφος και κατέληξε εφευρέτης για βιοποριστικούς λόγους.

Ο Morse αξιοποίησε τη δυνατότητα μετάδοσης ηλεκτρικών σημάτων μικρής και μεγάλης διάρκειας για μετάδοση σε μεγάλες αποστάσεις μέσω καλωδίων..

Το αλφάβητο αυτό δεν έχει γράμματα αλλά τελείες και παύλες που συνδυαζόμενα αντιστοιχούν στα γράμματα του αλφαβήτου και στους αριθμούς 0-9.

Οι παλμοί μεγάλης διάρκειας έχουν τριπλάσια διάρκεια από αυτήν των παλμών μικρής διάρκειας. Στο χαρτί και μόνο για τις ανάγκες της παράστασης του κώδικα συμβολίζουμε τους παλμούς μικρής διάρκειας με . (τελεία) και τους παλμούς μεγάλης διάρκειας με ? (παύλα). Αντίστοιχα οι ήχοι που συμβολίζουν είναι ΝΤΙ (.) και ΝΤΑΑ (-).

Ένα καλό πρόγραμμα εκμάθησης για τον υπολογιστή σας μπορείτε να κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ. Το πρόγραμμα είναι του συναδέλφου SV1BYO o οποίος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά..

ΚΩΔΙΚΑΣ MORSE
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
A Α .-
B Β -?
C Θ -.-.
D Δ -..
E Ε .
F Φ ..-.
G Γ –.
H Η ?.
I Ι ..
J   .—
K Κ -.-
L Λ .-..
M Μ
N Ν -.
O Ο
P Π .–.
Q Ψ –.-
R Ρ .-.
S Σ ?
T Τ
U   ..-
V   ?-
W Ω .–
X Ξ -..-
Y Υ -.–
Z Ζ –..
  Χ —-
ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ
Ερωτηματικό [(?) ή (;)] ..–..
Τελεία (.) .-.-.-
Κόμμα (,) –..–
Άνω τελεία -.-.-.
Άνω-κάτω τελεία —?
Εισαγωγικά (“) .-..-.
Αριστερή Παρένθεση [(] -.–.
Δεξιά παρένθεση [)] -.–.-
Κάθετος (/) -..-.
Λάθος (ακολουθεί το διορθωμένο τμήμα του μηνύματος) ??..
ΑΡΙΘΜΟΙ
1 .—-
2 ..—
3 ?–
4 ?.-
5 ?..
6 -?.
7 –?
8 —..
9 —-.
0 —– ή – αν μεταδίδονται μόνο αριθμοί
ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (PROCEDURAL SIGNS, PROSIGNS)
Προβείτε -.-
Έτοιμος, over -.–.
Αρχή μηνύματος -?-
Τέλος μηνύματος .–.
Περιμένετε .-?
Τέλος εκπομπής ?-.-