Δημοσίων Σχέσεων

Η Επιτροπή Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Προτείνει στο Δ.Σ., αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει κάθε εκδήλωση του Σωματείου. Χειρίζεται τα θέματα λειτουργίας των εντευκτηρίων, διοργανώνει σε συνεργασία με άλλες επιτροπές διαλέξεις, κινηματογραφικές προβολές, χορούς, συνεστιάσεις, εκδρομές και άλλες εκδηλώσεις με σκοπό την σύσφιξη των σχέσεων των μελών. Ενημερώνει το Δ.Σ. για τις διεθνείς ραδιοερασιτεχνικές συναντήσεις και οργανώνει όσες απ ‘αυτές κριθούν από το τελευταίο σαν σημαντικές για συμμετοχή. Ασχολείται ιδιαίτερα, σε συνεργασία με την επιτροπή εκπαίδευσης μελών, με διαλέξεις και σεμινάρια σε συνεργασία με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την διάδοση του ραδιοερασιτεχνισμού.

 
Έφορος : Σταματίου Νικόλαος  SW1EJQ
 
Μέλος    : Κωνσταντίνος Κράλογλου  SW1JRM