Κώδικας Q

Ο Κώδικας Q χρησιμοποιείται ώστε να επιταχύνεται η επικοινωνία μεταξύ των σταθμών και είναι ο μόνος επιτρεπόμενος κώδικας στις ραδιοερασιτεχνικές συζητήσεις.

Τα στοιχεία του αποτελούνται από κωδικές λέξεις τριών γραμμάτων του λατινικού αλφαβήτου, με το πρώτο γράμμα να είναι πάντοτε το Q.

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Q

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ QRA ΩΣ ΚΑΙ QRZ

QRA Ποιο είναι το όνομα του σταθμού σας; Το όνομα του σταθμού μου είναι?
QRB Σε ποια κατά προσέγγιση απόσταση βρίσκεστε από το σταθμό μου; Η κατά προσέγγιση απόσταση μεταξύ των σταθμών μας είναι ? (ναυτικά μίλια ή χιλιόμετρα)
QRC Από ποια ιδιωτική επιχείρηση (ή Κρατική Διεύθυνση) εκκαθαρίζονται οι λογαριασμοί τελών του σταθμού σας; Οι λογαριασμοί τελών του σταθμού μου εκκαθαρίζονται από την ιδιωτική επιχείρηση? (ή Κρατική Διεύθυνση ?)
QRD Πού πηγαίνετε και από πού έρχεστε; Πηγαίνω σε ? (τόπος) και έρχομαι από ? (τόπος)
QRE Ποια ώρα υπολογίζετε να φτάσετε σε (ή πάνω από) ? (τόπος); Υπολογίζω να φτάσω σε (ή πάνω από) ? (τόπος) την ώρα ? (GMT)
QRF Επιστρέφετε σε ? (τόπος); Επιστρέφω σε ? (τόπος);

Επιστρέψτε σε ? (τόπος);

QRG Ποια είναι η ακριβής συχνότητα εκπομπής μου; Η ακριβής συχνότητα εκπομπής σας είναι ? (kHz)
QRH Μεταβάλλεται η συχνότητα εκπομπής μου; Η συχνότητα εκπομπής σας μεταβάλλεται.
QRI Ο τόνος της εκπομπής μου είναι: (αναφορά λήψης T)

 1. Καλός
 2. Μεταβλητός
 3. Κακός ;
Ο τόνος της εκπομπής σας είναι: (αναφορά λήψης T)

 1. Καλός
 2. Μεταβλητός
 3. Κακός
QRJ Με λαμβάνετε κακώς; Σας λαμβάνω κακώς. Το σήμα σας είναι πολύ ασθενές.
QRK Η ευκρίνεια της εκπομπής μου είναι: (αναφορά λήψης R)

 1. Κακή
 2. Άσχημη
 3. Ικανοποιητική
 4. Καλή
 5. Πολύ καλή
Η ευκρίνεια της εκπομπής Σας είναι: (αναφορά λήψης R)

 1. Κακή
 2. Άσχημη
 3. Ικανοποιητική
 4. Καλή
 5. Πολύ καλή
QRL Είστε απασχολημένος; Είμαι απασχολημένος

Είμαι απασχολημένος με τον ?

Παρακαλώ μη με παρενοχλείτε

QRM Παρενοχλείστε;

 1. Καθόλου
 2. Λίγο
 3. Αρκετά
 4. Ισχυρά
 5. Πολύ ισχυρά
Παρενοχλούμαι από τον ?

 1. Καθόλου
 2. Λίγο
 3. Αρκετά
 4. Ισχυρά
 5. Πολύ ισχυρά
QRN Έχετε παράσιτα (θόρυβο);

 1. Καθόλου
 2. Λίγο
 3. Αρκετά
 4. Ισχυρά
 5. Πολύ ισχυρά
Έχω παράσιτα (θόρυβο)

 1. Καθόλου
 2. Λίγο
 3. Αρκετά
 4. Ισχυρά
 5. Πολύ ισχυρά
QRO Να αυξήσω την ισχύ εκπομπής; Αυξήστε την ισχύ εκπομπής.
QRP Να ελαττώσω την ισχύ εκπομπής; Ελαττώστε την ισχύ εκπομπής.
QRQ Να μεταβιβάζω πιο γρήγορα; Παρακαλώ μεταβιβάζετε γρηγορότερα (σε ? λέξεις ανά λεπτό)
QRR Είστε έτοιμος για τη χρήση των αυτόματων συσκευών; Είμαι έτοιμος για τη χρήση των αυτόματων συσκευών.
QRS Να μεταβιβάζω πιο αργά; Παρακαλώ μεταβιβάζετε πιο αργά (σε ? λέξεις ανά λεπτό)
QRT Να σταματήσω τη μεταβίβαση; Σταματήστε τη μεταβίβαση.
QRU Έχετε τίποτε για μένα; Δεν έχω τίποτε για εσάς.
QRV Είστε έτοιμος; Είμαι έτοιμος, προβείτε.
QRW Να ειδοποιήσω τον ? ότι καλείτε στη συχνότητα ? (kHz); Παρακαλώ ειδοποιήστε τον ? ότι καλώ στη συχνότητα ? (kHz);
QRX Πότε θα με ξανακαλέσετε; Θα σας ξανακαλέσω στις ? (ώρα GMT) (και στη συχνότητα ? kHz)
QRY Ποια είναι η σειρά μου; Η σειρά σας είναι ? (αριθμός)
QRZ Ποιος με καλεί; Σας καλεί ο ? (στη συχνότητα ? kHz)
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ QSA ΩΣ ΚΑΙ QSZ
QSA Ποια είναι η ένταση των σημάτων μου (ή των σημάτων του?); (αναφορά λήψης S) Η ένταση των σημάτων σας είναι: (αναφορά λήψης S)

 1. Μόλις ευδιάκριτη
 2. Ασθενής
 3. Αρκετά καλή
 4. Καλή
 5. Πολύ καλή
QSB Μεταβάλλεται η ένταση των σημάτων μου; Η ένταση των σημάτων μου μεταβάλλεται.
QSC Είστε φορτηγό πλοίο; Είμαι φορτηγό πλοίο.
QSD Είναι προβληματικό το χείρισμά μου; Το χείρισμά σας είναι προβληματικό.
QSE Ποια υπολογίζετε ότι είναι η μετακίνηση του ναυαγοσωστικού σκάφους; Υπολογίζω ότι η μετακίνηση του ναυαγοσωστικού σκάφους είναι ? (αριθμοί και μονάδες, π.χ. 18 ΝΜ (ναυτικά μίλια))
QSF Έχετε πραγματοποιήσει τη διάσωση; Έχω πραγματοποιήσει τη διάσωση και προχωρώ προς τη ? βάση (με ? άτομα τραυματισμένα για το νοσοκομείο).
QSG Να μεταβιβάσω ? τηλεγραφήματα (μηνύματα) συγχρόνως χωρίς διακοπή; Μεταβιβάστε ? τηλεγραφήματα (μηνύματα) συγχρόνως (χωρίς διακοπή).
QSK Μπορείτε να με ακούσετε μεταξύ των σημάτων Σας και, αν ναι, μπορώ να διακόψω τη μεταβίβασή σας; Μπορώ να σας ακούσω μεταξύ των σημάτων μου. Διακόψτε τη μεταβίβασή μου.
QSL Μπορείτε να επιβεβαιώσετε λήψη; Σας δίνω βεβαίωση λήψης.
QSM Να σας επαναλάβω το τελευταίο μεταβιβασθέν τηλεγράφημά μου; Επαναλάβετε το τελευταίο μεταβιβασθέν τηλεγράφημά σας ή το (τα) υπ? αριθμόν ? τηλεγράφημα (τηλεγραφήματα).
QSN Με ακούσατε (ή ακούσατε τον ?) στη συχνότητα ? kHz; Σας άκουσα (ή άκουσα τον ?) στη συχνότητα ? kHz
QSO Μπορείτε να συνομιλήσετε με τον ? απ’ ευθείας (ή μέσω του ?); Μπορώ να συνομιλήσω με τον ? απ’ ευθείας (ή μέσω του ?);
QSR Να επαναλάβω την κλήση στη συχνότητα κλήσης; Επαναλάβετε την κλήση σας στη συχνότητα κλήσης.

Δε σας άκουσα (ή έχω παρεμβολές).

QSS Ποια συχνότητα εργασίας θα χρησιμοποιήσετε; Θα χρησιμοποιήσω τη συχνότητα εργασίας ? kHz. (Στην περίπτωση υψηλών συχνοτήτων, κανονικά μόνο οι τελευταίοι τρεις αριθμοί πρέπει να δίνονται.)
QSV Να στείλω μια σειρά από V σ’ αυτήν τη συχνότητα (ή στη συχνότητα ? KΗz); (για λόγους δοκιμής και ρύθμισης) Στείλτε μια σειρά από V σ’ αυτήν τη συχνότητα (ή στη συχνότητα ? kHz)
QSX Θα ακούσετε τον ? (διακριτικό κλήσης σταθμού) στη συχνότητα ? kHz (ή MHz); Ακροώμαι τον ? (διακριτικό κλήσης σταθμού) στη συχνότητα ? kHz (ή MHz).
QSY Να αλλάξω συχνότητα εκπομπής; Αλλάξτε συχνότητα εκπομπής (στους ? kHz).
QSZ Να μεταβιβάσω κάθε λέξη ή ομάδα περισσότερο από μια φορά; Μεταβιβάζετε κάθε λέξη ή ομάδα δύο φορές (ή ? φορές).
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ QΤA ΩΣ ΚΑΙ QΤZ
QTA Να ακυρώσω το υπ? αριθμόν ? μήνυμα; Ακυρώστε το υπ? αριθμόν ? μήνυμα.
QTB Συμφωνείτε με τον δικό μου υπολογισμό λέξεων; Δε συμφωνώ με το δικό σας υπολογισμό λέξεων. Θα επαναλάβω το πρώτο γράμμα κάθε λέξης ή το πρώτο ψηφίο κάθε αριθμού ή ομάδας.
QTC Πόσα μηνύματα έχετε να στείλετε; Έχω ? μηνύματα να στείλω σε σας (ή στον ?)
QTD Τι έχει ανακαλύψει το ναυαγοσωστικό πλοίο ή το αεροσκάφος διάσωσης; Το ? (διακριτικό κλήσης πλοίου ή αεροσκάφους) έχει ανακαλύψει:

 1. ? (αριθμός) ναυαγούς
 2. ναυάγια
 3. ? (αριθμός) πτώματα
QTN Ποια ώρα αναχωρήσατε από ? (τόπος); Αναχώρησα από ? (τόπο) την ? ώρα (GMT).
QTO Βγήκατε από τον όρμο (ή τον λιμένα) ή απογειωθήκατε; Βγήκα από τον όρμο (ή τον λιμένα) ή απογειώθηκα.
QTP Πρόκειται να εισέλθετε στον όρμο (ή στο λιμένα) ή πρόκειται να προσθαλασσωθείτε ή να προσγειωθείτε; Πρόκειται να εισέλθω στον όρμο (ή στο λιμένα) ή πρόκειται να προσθαλασσωθώ ή να προσγειωθώ.
QTR Ποια είναι η ακριβής ώρα; Η ακριβής ώρα είναι ? (GMT).
QTS Μπορείτε να μεταβιβάζετε το διακριτικό κλήσης ή το όνομά σας για ? δευτερόλεπτα; Θα σας μεταβιβάζω το διακριτικό κλήσης ή το όνομά σας για ? δευτερόλεπτα.
QTU Ποιες είναι οι ώρες εργασίας του σταθμού σας; Οι ώρες εργασίας του σταθμού μου είναι από ? ως ? (GMT).
QTV Να ακροασθώ αντί για εσάς στη συχνότητα ? kHz (ή MHz) από ώρα ? ως ? ; Ακροασθείτε αντί για μένα στη συχνότητα ? kHz (ή MHz) από ώρα ? ως ? .
QTW Ποια είναι η κατάσταση των ναυαγών; Οι ναυαγοί είναι σε ? κατάσταση και χρειάζονται επειγόντως?
QTX Αφήνετε παρακαλώ το σταθμό σας σε λειτουργία για να επικοινωνεί μαζί μου μέχρι νεοτέρας ειδοποιήσεως (ή μέχρι την ? ώρα); Ο σταθμός μου θα παραμείνει ανοιχτός για να επικοινωνεί μαζί σας μέχρι νεοτέρας ειδοποιήσεως (ή μέχρι την ? ώρα).
QTY Κατευθύνεστε προς τη θέση του συμβάντος και, αν ναι, πότε πρόκειται να φτάσετε εκεί; Κατευθύνομαι προς τη θέση του συμβάντος και υπολογίζω να φτάσω εκεί σε ? ώρες (την ? ημερομηνία).
QTZ Συνεχίζετε την αναζήτηση; Συνεχίζω την αναζήτηση για? (το αεροσκάφος, το πλοίο, τη σωσίβια λέμβο, τους επιζήσαντες ή τα λείψανα ναυαγίων).
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ QUA ΩΣ ΚΑΙ QUZ
QUA Έχετε νεότερες ειδήσεις από τον ? (διακριτικό κλήσης σταθμού); Υπάρχουν νεότερες κλήσεις από τον ? (διακριτικό κλήσης σταθμού).
QUC Ποιος είναι ο αριθμός (ή άλλη ένδειξη) του τελευταίου μηνύματος που λάβατε από μένα (ή παρά του ? (διακριτικό κλήσης)); Ο αριθμός (ή άλλη ένδειξη) του τελευταίου μηνύματος που έλαβα από σας (ή παρά του ? (διακριτικό κλήσης)) είναι ? .
QUD Λάβατε το σήμα επείγοντος που έστειλε ο κινητός σταθμός ? (διακριτικό κλήσης); Έλαβα το σήμα επείγοντος που έστειλε ο κινητός σταθμός ? (διακριτικό κλήσης).
QUF Λάβατε το σήμα κινδύνου που έστειλε ο κινητός σταθμός ? (διακριτικό κλήσης); Έλαβα το σήμα κινδύνου που έστειλε ο κινητός σταθμός ? (διακριτικό κλήσης).
QUI Είναι αναμμένα τα φώτα πλεύσης σας; Τα φώτα πλεύσης μου είναι αναμμένα.
QUM Μπορεί να επαναληφθεί η κανονική εργασία; Μπορεί να επαναληφθεί η κανονική εργασία.
QUN Παρακαλούνται τα πλοία τα ευρισκόμενα στην άμεση γειτονία μου (ή στην άμεση γειτονία του ? (γεωγρ. πλάτος) ? (γεωγρ. μήκος)) να καθορίσουν τις θέσεις τους, ΑΚΡΙΒΗ πορεία και ταχύτητα. Η θέση μου, η ΑΚΡΙΒΗΣ πορεία και η ταχύτητά μου είναι ?
QUO Να ερευνήσω για:

 1. Αεροσκάφος
 2. Πλοίο
 3. Ναυαγοσωστικό σκάφος στη γειτνίαση του ? (γεωγρ. πλάτος) ? (γεωγρ. μήκος) (ή κατά οποιαδήποτε άλλη ένδειξη);
Παρακαλώ ερευνήστε για:

 1. Αεροσκάφος
 2. Πλοίο
 3. Ναυαγοσωστικό σκάφος στη γειτνίαση του ? (γεωγρ. πλάτος) ? (γεωγρ. μήκος) (ή κατά οποιαδήποτε άλλη ένδειξη)
QUP Παρακαλώ δείξτε μου τη θέση σας με:

 1. Προβολέα
 2. Μαύρο καπνό
 3. Φωτοβολίδες
Σας δείχνω τη θέση μου με:

 1. Προβολέα
 2. Μαύρο καπνό
 3. Φωτοβολίδες
QUQ Να κατευθύνω τον προβολέα μου κατακόρυφα πάνω σε σύννεφο, διακοπτόμενο αν είναι δυνατό, και αν το αεροσκάφος σας γίνει ορατό ή ακουστεί να εκτρέψω τη δέσμη πάνω στο νερό ή στο έδαφος, αντίθετα προς τον άνεμο, για να διευκολύνω την προσθαλάσσωση ή την προσγείωσή σας; Παρακαλώ κατευθύνετε τον προβολέα μου κατακόρυφα πάνω σε σύννεφο, διακοπτόμενο αν είναι δυνατό, και αν το αεροσκάφος μου γίνει ορατό ή ακουστεί εκτρέψτε τη δέσμη πάνω στο νερό ή στο έδαφος, αντίθετα προς τον άνεμο, για να διευκολύνετε την προσθαλάσσωση ή την προσγείωσή μου.
QUR Οι επιζώντες

 1. έλαβαν τη συσκευή διάσωσης;
 2. περισυνελέχθησαν από ναυαγοσωστικό πλοίο;
 3. προσεγγίστηκαν από συνεργείο διάσωσης εδάφους;
Οι επιζώντες

 1. έλαβαν τη συσκευή διάσωσης
 2. περισυνελέχθησαν από ναυαγοσωστικό πλοίο
 3. προσεγγίστηκαν από συνεργείο διάσωσης εδάφους
QUS Διακρίνετε επιζώντες ή ναυάγια; Αν ναι, σε ποια θέση; Διέκρινα:

 1. επιζώντες ναυαγούς στη θάλασσα
 2. επιζώντες ναυαγούς πάνω σε σχεδίες
 3. Συντρίμμια ή ναυάγια

στη θέση ? (γεωγρ. πλάτος) ? (γεωγρ. μήκος) (ή κατά οποιαδήποτε άλλη ένδειξη).

QUT Εντοπίστηκε ο τόπος του δυστυχήματος; Ο τόπος του δυστυχήματος εντοπίστηκε με:

 1. φλόγα ή επιπλέουσα καπνογόνο συσκευή
 2. θαλάσσιο σημαντήρα
 3. έγχρωμο σημαντήρα
 4. ? (προσδιορίζονται λεπτομερώς άλλα ενδεικτικά σημεία)
QUU Να κατευθύνω το πλοίο ή το αεροσκάφος προς τη θέση μου; Κατευθύνετε το πλοίο ή το αεροσκάφος ? (διακριτικό κλήσης)

 1. προς τη θέση σας εκπέμποντας το διακριτικό κλήσης σας και μακρές παύλες στη συχνότητα ? kHz (ή MHz)
 2. μεταβιβάζοντας στη συχνότητα ? kHz (ή MHz) την ΑΛΗΘΗ πορεία σας για να σας συναντήσω.
QUV    
QUW Βρίσκεστε στην περιοχή αναζητήσεων, που προσδιορίζεται από ? (γεωγρ. πλάτος) ? (γεωγρ. μήκος); Βρίσκομαι στην περιοχή αναζητήσεων, που προσδιορίζεται από ? (γεωγρ. πλάτος) ? (γεωγρ. μήκος).
QUY Η θέση του ναυαγοσωστικού πλοίου είναι επισημασμένη; Η θέση του ναυαγοσωστικού πλοίου είναι επισημασμένη με:

 1. φλόγα ή επιπλέουσα καπνογόνο συσκευή
 2. θαλάσσιο σημαντήρα
 3. έγχρωμο σημαντήρα
 4. ? (προσδιορίζονται λεπτομερώς άλλα ενδεικτικά σημεία)