Το Δ.Σ του Συλλόγου

 

  • Πρόεδρος : Δρακακάκης Μιχάλης – SV1GFG
  • Αντιπρόεδρος: Βαλαβάνης Ιωάννης SY1BJV
  • Γραμματέας: Διαμαντή Βασιλική – SV1NZQ
  • Ταμίας: Πάντζου Μαίρη – SV1MNQ
  • Μέλος: Πλατανιάς Αρης
  • Αναπληρωτής Γραμματέας : Κράλογλου Κωνσταντίνος SV1JRM
  • Αναπληρωτής Ταμίας : Μαργαρίτης Ιωάννης SV1PBQ