Ψηφιακών Επικοινωνιών

Η Επιτροπή Ψηφιακών Επικοινωνιών Χειρίζεται θέματα που αφορούν στη χρήση ψηφιακής τεχνικής στις τηλεπικοινωνίες. Προτείνει στο Δ.Σ. τον τρόπο διαχείρισης των μέσων των ψηφιακών επικοινωνιών του Σωματείου, την εγκατάσταση και συντήρηση των σχετικών συσκευών και φροντίζει για την συνεργασία και λειτουργία τους με όμοιες εγκαταστάσεις ενώσεων του εξωτερικού ή εσωτερικού-Συνεργάζεται σε κάθε περίπτωση με την επιτροπή Τεχνικής και Εγκαταστάσεων.

Εφορος : Οικονόμου Αθανάσιος SW1EKP