Σκοπός Δραστηριότητες

  • Το Πλάνο δραστηριοτήτων που αποσκοπεί ο Σύλλογος έχει ως εξής:
  • Η διάδοση με κάθε νόμιμο μέσο της ιδέας του Ραδιοερασιτεχνισμού στην Ελλάδα.
  • Η κυκλοφορία υλικού, η έκδοση εντύπων και η οργάνωση εκδηλώσεων για τη διάδοση του Ραδιοερασιτεχνισμού.
  • Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την εκπαίδευση νέων μελών για την απόκτηση άδειας ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας 1(SV) και 2 (SW) .
  • Η καταγραφή, η μελέτη και η αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν την διάδοση του Ραδιοερασιτεχνισμού στην περιοχή δράσης του Σωματείου.
  • Η εγκατάσταση δικτύων ραδιοεπικοινωνίας για την επικοινωνία των μελών του Σωματείου, για την παροχή τηλεπικοινωνιακής κάλυψης σε περίπτωση καταστροφών, θεομηνιών και εκτάκτων αναγκών ως προσφορά βοηθείας προς το κοινωνικό σύνολο.
  • Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών από ασυρμάτου σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Η ανάπτυξη δημιουργικής συνεργασίας με Ελληνικές και διεθνείς ραδιοερασιτεχνικές ενώσεις ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, που έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
  • Η ανάπτυξη δεσμών φιλίας – αλληλεγγύης και στενής συνεργασίας των μελών του Συλλόγου μας και όλων των ραδιοερασιτεχνών.