Εκτάκτων Αναγκών

Η Επιτροπή Κάλυψης Εκτάκτων Αναγκών Χειρίζεται θέματα των Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης (ΟΕΑ) που συγκροτούνται από μέλη του Σωματείου για την τηλεπικοινωνιακή κάλυψη και προσφορά βοηθείας προς το κοινωνικά σύνολο σε περιπτώσεις καταστροφών, θεομηνιών και έκτακτης ανάγκης. Καταρτίζει τα σχέδια τηλεπικοινωνιακής κάλυψης, εκτελεί δοκιμές για τον έλεγχο ικανότητας προσωπικού και συστημάτων και συντονίζει την λειτουργία των σχεδίων αυτών.

Για την εφαρμογή σχεδίων τηλεπικοινωνιακής κάλυψης και την χρησιμοποίηση του σταθμού του Σωματείου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης δεν χρειάζεται απόφαση του Δ.Σ. Την ευθύνη των μηχανημάτων την έχει αποκλειστικά ο ?Έφορος της εν λόγω επιτροπής.